Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Przedszkole załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawy prowadzone przez przedszkole:

Edukacja, a w niej m.in.:

 • zapisy do przedszkola,
 • udzielanie informacji o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie zaświadczeń i opinii o dziecku,
 • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • organizowanie indywidualnego nauczania.

Sprawy administracyjne, a w nich m.in.:

 • pobieranie opłat za usługi świadczone przez przedszkole,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,
 • udzielanie informacji dotyczących realizacji zaleceń i decyzji.

Sprawy kadrowe, a w nich m.in.:

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie opinii o pracowniku.

Archiwum, a w nim m.in.:

 • wydawanie duplikatów świadectw pracy,
 • wydawanie informacji o przebiegu zatrudnienia,
 • wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

Finanse przedszkola:

 • sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi
  prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Sprawy wymagające obecności dyrektora załatwiane są w godzinach 9 – 15, za wyjątkiem usprawiedliwionej jego nieobecności na placówce, np.: załatwianie spraw służbowych poza terenem przedszkola, przebywanie na urlopie, przebywanie na zwolnieniu lekarskim.
 2. Sprawy dotyczące dzieci, a nie wymagające obecności dyrektora, należy przekazywać nauczycielowi prowadzącemu grupę lub specjaliście.
 3. Odpłatność za przedszkole, za dany miesiąc, przyjmuje specjalista w ustalone dni (informacja na tablicy ogłoszeń).
 4. Bieżące informacje o dziecku przekazywane są przez nauczycieli poszczególnych grup.
 5. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie, w tym przez skrzynkę podawczą. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi
odpowiada: Joanna Rogalska
data: 05-12-2019
wytworzył: Joanna Rogalska
data: 05-12-2019
data: 05-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-12-2019 - Edycja treści
 • 18-01-2018 - Edycja treści
 • 04-04-2016 - Edycja treści
 • 09-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 25-07-2012 - Edycja treści
 • 12-11-2010 - Edycja treści
 • 04-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 628