Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

  1. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godz. od: 8:00 do 13:00
  2. realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas, o którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach: 6:00 – 8:00 i 13:00 – 17:00.

I tak:

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem od: 8:00 do 13:00, ustala się opłatę w wysokości 1 zł. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki (1 zł) oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach, muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Z opłat za godziny wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zwolnieni są: użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzin zastępczych oraz z rodzinnych domów dziecka.

Opłata, o której mowa w pkt. 2) nie obejmuje kosztów wyżywienia.

STAWKA ŻYWIENIOWA (opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

za trzy posiłki – 7,00 zł.

za śniadanie – 2,00 zł

za obiad – 3,50 zł.

za podwieczorek – 1,50 zł

Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, przedszkole od dnia 1 września 2015 r. wprowadza zmiany w żywieniu dzieci.

Tryb stosowania obniżonej odpłatności określa ww. uchwała.

Zgodnie z Uchwałą, dyrektor przedszkola, na podstawie dokumentów (wniosek, decyzja o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, oświadczenie rodzica o wysokości osiąganego miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny) złożonych przez rodzica, może obniżyć odpłatność za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi
odpowiada: Joanna Rogalska
data: 05-12-2019
wytworzył: Joanna Rogalska
data: 05-12-2019
data: 05-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-12-2019 - Edycja treści
  • 18-01-2018 - Edycja treści
  • 18-05-2017 - Edycja treści
  • 16-10-2015 - Edycja treści
  • 09-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 31-07-2013 - Edycja treści
  • 04-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 804